Privaatsuspoliitika

Isikuandmete vastutav töötleja on Balti Ehitus Grupp OÜ registrikoodiga 11323433, aadressiga Merimetsa 15a, Pärnu, 80045. Isikuandmeid töödeldakse sõlmitud kokkulepete ja lepingute täitmise eesmärgil või nõusoleku alusel. Isikuandmeid säilitatakse tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Veebilehe küpsised
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad meil tagada mugavama ja turvalisema kasutajakogemuse.

Kasutame:
1. Seansiküpsiseid. Salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika ja analüüsi jaoks.
2. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, mis võib olla 1 kuust 1 aastani, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsised aitavad meil teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Aadress;
Kaupade ja teenuste andmed;
Muud teenuse osutamiseks vajaminevad andmed.

Isikuandmete töötlemine
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Isikuandmete saatmine
Koduleheküljel asuvate või kodulehelt mujale lingitud vormide täitmisel ja Balti Ehitus Grupp OÜ-le saatmisel kinnitate esitatud isikuandmete õigsust ning annate loa neid andmeid töödelda andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vajalikus mahus või seni kuni andmete säilitamine on ajakohane.

Isikuandmete muutmine ja töötlemise nõusoleku tagasivõtmine
Igal isikul on õigus esitada enda kohta päring selgitamaks kas ja milliseid isikuandmeid on kogutud ning millisel eesmärgil Balti Ehitus Grupp OÜ neid töötleb. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate päringu digitaalselt allkirjastama. Päring tuleb saata aadressil rattaari99@gmail.com.